Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. odnośnie przetwarzania danych osobowych (RODO) salon kosmetyczny Dermline informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agnieszka Truchan Derm-line ul. Na Kozłówce 23A, 30-664 Kraków.

2. Dane, które są przetwarzane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Te dane są przez Państwa podawane podczas kontaktu z nami poprzez formularz. Ddatkowo na stronie zainstalowany jest system analityczny (Google analitics). Tutaj znajduje się informacja jak Google analitics używa danych z witryn pod które jest podpięty.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w celu realizacji umowy o świadczenie usług z naszą firmą. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane do momentu realizacji wszelkich postanowień umowy pomiędzy stronami. Wszelkie czynności podejmowane w okresie przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji są podstawą do gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Mają Państwo możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do anulowania zgody na gromadzenie i przetwarzanie w każdym momencie oraz prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych.

6. Mają Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odnośnie naszej polityki prywatności.

7. Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom i firmom trzecim. Wyjątek stanowią pracownicy firmy Dermline zatrudnieni w naszym salonie kosmetycznym.